Právní pomoc při koupi nemovitosti v Itálii a na Sardinii
Úvod
Advokáti
Kontakt
Odkazy

JUDr. Miloš Holub, Ph.D., advokát (*1978). V advokacii působí od r. 2003. Po absolvování koncipientské praxe byl v r. 2006 zapsán do seznamu advokátů. V letech 2007 až 2009 působil jako společník GHP – advokátní kanceláře, v.o.s. se sídlem v Praze, od roku 2010 vykonává advokacii samostatně. Věnuje se zejména právu občanskému, manželskému (rozvody, společné jmění manželů), obligačnímu právu (smlouvy civilní i obchodní), správě pohledávek, trestním obhajobám, přestupkovému, ale i kanonickému právu. V rámci postgraduálního vzdělávání se zabýval srovnávací studií vybraných otázek italského a českého práva. V minulosti působil v cestovním ruchu, kde se zaměřoval především na Itálii. Je znalcem oblasti Rimini na jaderském pobřeží. Hovoří plynně italsky, velmi dobře anglicky. Pasivně ovládá němčinu, španělštinu a portugalštinu. Více na: www.akmh.cz

JUDr. Petr Kazda, advokát (*1977), koncipientskou praxi absolvoval v letech 2003-2006 v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Sobotky a JUDr. Libora Fiedlera v Nymburce. Výkon samostatné advokátní praxe v Nymburce zahájil od 1.11.2006. Vykonává všeobecnou advokátní praxi včetně práva občanského, trestního, pracovního, správního, obchodního a práva sociálního zabezpečení. Ve své praxi využívá aktivně anglického jazyka, pasivně rozumí německy a španělsky. Více na: www.judrkazda.cz

TOPlist Sunlight webdesign - tvorba www stránek a e-shopů