Právní pomoc při koupi nemovitosti v Itálii a na Sardinii
Úvod
Advokáti
Kontakt
Odkazy

Úvod

Zvažujete-li koupi apartmánu nebo vily v některém z přímořských letovisek nebo horských středisek v Itálii nebo na ostrově Sardinie, případně máte-li zájem o koupi penzionu či hotelu v těchto lokalitách, je tato stránka určena především Vám.

Po vstupu České republiky do Evropské unie se dnem 1. 5. 2004 plně otevřela možnost investovat do nemovitostí v Itálii též  fyzickým osobám, nadále již není nutno pouze za tímto účelem zakládat právnickou osobu.

Předmět právní pomoci

Vzhledem k tomu, že proces koupi nemovitosti v zahraničí skýtá řadu právních rizik, poskytujeme zájemcům o tuto investici právní pomoc. Cílem naší činnosti je minimalizovat rizika spojená s nákupem nemovitosti v neznámém právním prostředí a zajistit pro klienta co nejvyšší bezpečnost celé transakce tak, aby došlo k úplné realizaci kupní smlouvy, tj. řádnému zaplacení kupní ceny prodávajícímu a nabytí vlastnického práva od skutečného vlastníka nemovitosti naším klientem.

Předmětem naší činnosti je poskytování právních porad klientovi v souvislosti s procesem uzavírání vlastní kupní smlouvy, tj. komunikace se zahraničním prodávajícím v italském jazyce (realitní kancelář, notář, přímý prodávající), obstarání potřebných výpisů ze zahraničního registru nemovitostí, kontakt s italským notářem, který bude sepisovat kupní smlouvu a jednání s tímto notářem (e-mailem, telefonicky, poštou), kontrola vlastní kupní smlouvy v originálním znění a kontrola překladu do českého jazyka, právní pomoc při převodu finančních prostředků do zahraničí a při úhradě kupní ceny prodávajícímu prostřednictvím notářské úschovy atd. V případě zájmu ze strany klienta je po dohodě možno zajistit přítomnost italsky mluvícího advokáta přímo u podpisu kupní smlouvy u notáře.

Naopak předmětem naší činnost není realitní činnost, tzn. vyhledávání nemovitostí, zprostředkování jejich nákupu nebo jiné činnosti, které bezprostředně nesouvisí s procesem uzavírání kupní smlouvy.

Našimi klienty jsou zájemci, kteří mají konkrétní nemovitost již vyhlédnutou, vyhledali si ji na internetových stránkách italských realitních kanceláří nebo osobně přímo v Itálii nebo na Sardinii.

Forma právní pomoci

V okamžiku, kdy má klient vybranou konkrétní nemovitost v Itálii, následuje vstupní konzultace s našimi advokáty. Po zhodnocení specifických rizik konkrétního obchodu ze strany advokátů je dále klient seznámen s finančními a časovými podmínkami právní pomoci. Následuje uzavření písemné smlouvy o poskytování právní pomoci a složení zálohy na odměnu a hotové výdaje.

Právní pomoc při nákupu nemovitostí v Itálii a na Sardinii poskytují advokáti JUDr. Miloš Holub, Ph.D., samostatný advokát se sídlem v Praze, a JUDr. Petr Kazda, samostatný advokát se sídlem v Nymburce. Advokát JUDr. Miloš Holub, Ph.D. ovládá perfektně italský jazyk, oba advokáti potom jazyk anglický. Předmětem právní pomoci není aplikace italského práva, avšak pouze českého právního řádu, norem Evropských společenství a obecných právních zásad.

TOPlist Sunlight webdesign - tvorba www stránek a e-shopů